Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2011r.

"Drogie dzieci! Moja modlitwa jest 
dzi¶ za was wszystkich, którzy 
prosicie o łaskę nawrócenia. 
Pukacie do drzwi mego serca, lecz 
bez nadziei i modlitwy, w grzechu i 
bez sakramentu pojednania z Bogiem.
 Porzućcie grzech i zdecydujcie się, 
kochane dzieci, na ¶więto¶ć. Tylko 
tak mogę wam pomóc i wysłuchać 
waszych modlitw i wstawiać się przed
 Wszechmog±cym. Dziękuję wam, że 
odpowiedzieli¶cie na moje 
wezwanie".
Zobacz na:
- Aktualno¶ci
....................
- ¦wiadectwa
...................
- Orędzia